PVN hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2018Kinh doanh

PVN hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2018Năm 2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cơ bản hoàn thành công tác sắp xếp, tinh giản bộ máy công ty mẹ, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh…
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply