PVD kéo dài thời gian khấu hao giàn khoan thêm 15 năm, “tiết kiệm” hàng trăm tỷ đồng chi phí mỗi nămKinh doanh

PVD kéo dài thời gian khấu hao giàn khoan thêm 15 năm, “tiết kiệm” hàng trăm tỷ đồng chi phí mỗi nămTheo tính toán, chi phí khấu hao của PVD sẽ giảm khoảng 280 tỷ so với áp dụng khung thời gian khấu hao cũ.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply