PVD: Giá xuống vùng thấp nhất từ khi chào sàn, VCBF vẫn đăng ký bán sạch cổ phiếuKinh doanh

VCBF đăng ký bán hết 100.662 cổ phiếu PVD, trong thời gian từ 13/7 đến 11/8/2018 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply