PV Oil: 7 tháng đầu năm ước đạt 370 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhấtKinh doanh

5 tháng cuối năm, PVOil đề ra mục tiêu lợi nhuận hợp nhất 130 tỷ đồng, và 75 tỷ đồng lợi nhuận công ty mẹ.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply