PV GAS sôi nổi cuộc thi trực tuyến các kiến thức cơ bản cho ATVSVKinh doanh

PV GAS sôi nổi cuộc thi trực tuyến các kiến thức cơ bản cho ATVSVNhằm tuyên truyền, cập nhật kiến thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới An toàn Vệ sinh viên (ATVSV), vừa qua Công đoàn Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến các kiến thức cơ bản cho an toàn vệ sinh viên (ATVSV).
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply