Phú Tài (PTB) đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 19/3Kinh doanh

Phú Tài (PTB) đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 19/3Nguồn vốn thực hiện lấy từ thặng dư vốn cổ phần theo BCTC riêng năm 2018 là 161,62 tỷ đồng. Thời gian Phú Tài giao dịch dự kiến từ ngày 19/3 đến 17/4/2019 theo phương thức khớp lệnh/thỏa thuận.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply