“Phòng làm chứng” – biến tướng lạ!Kinh doanh

Pháp luật hiện hành chỉ quy định về người làm chứng chứ chưa nghe nói đến “phòng làm chứng” (“văn phòng làm chứng”). Giá trị pháp lý của nó còn nhiều điều đáng bàn.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply