Phó Thủ tướng: Phải công khai thông tin về quy hoạchKinh doanh

Theo Phó Thủ tướng, chất lượng quy hoạch còn thấp, nhưng công tác điều chỉnh, bổ sung, cập nhật quy hoạch còn chậm được thực hiện, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất đai tại đô thị.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply