Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến nghỉ hưuKinh doanh

Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến nghỉ hưuPhó Thống đốc bắt đầu nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/12/2018 theo Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply