Phiên phúc thẩm: Cựu Phó Thống đốc hưởng án treoKinh doanh

Bị cáo Đặng Thanh Bình và Phạm Thế Tuân được cấp phúc thẩm xem xét cho hưởng án treo.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply