Phiên 30/5: Khối ngoại bán ròng 675 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung bán thỏa thuận VJCKinh doanh

Phiên 30/5: Khối ngoại bán ròng 675 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung bán thỏa thuận VJCNếu loại trừ giao dịch bán thỏa thuận VJC, thực chất khối ngoại vẫn mua ròng trên HoSE.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply