Phiên 2/7: Khối ngoại trở lại mua ròng đột biến hơn 240 tỷ đồng trên 2 sànKinh doanh

Lực cầu bắt đáy đột biến của khối ngoại xuất hiện khi khối này mua vào 240 tỷ đồng trên HOSE và gần 2 tỷ đồng trên HNX. Trong đó, VCB và DXG được mua vào với khối lượng lần lượt là 1,3 và 2,4 triệu đơn vị.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply