Phiên 22/11: 9 phiên bán ròng liên tiếp, khối ngoại rút ròng hơn 1.200 tỷ đồng trên HOSEKinh doanh

Trạng thái giao dịch vẫn chưa được cải thiện, khối ngoại tiếp tục bán ròng 75 tỷ đồng trên HOSE, hơn 10 tỷ đồng trên HNX vào 300 triệu đồng trên UpCoM. Như vậy, khối này đã có phiên bán ròng thứ 9 liên tiếp trên HOSE với tổng giá trị hơn 1.200 tỷ đồng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply