Phiên 12/3: Gom vào NVL và VRE, khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 28 tỷ đồng trên HOSEKinh doanh

Hoạt động giải ngân có phần chững lại, khối ngoại có phiên mua ròng nhẹ 28,7 tỷ đồng trên HOSE. Tuy vậy, khối này chuyển sang bán ròng 17,6 tỷ đồng trên HNX và gần 5 tỷ đồng trên UpCoM.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply