Phiên 11/2: Khối ngoại gom thêm STB và VCBKinh doanh

Khối này tiếp tục mua vào hơn 2,1 triệu cổ phiếu STB, 415 nghìn đơn vị VCB. Ảnh hưởng tích cực từ điều này, STB tăng đột biến 4,4% còn VCB cũng đạt mức tăng 2,8%.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply