Phát triển nóng hay lựa chọn bền vững?Kinh doanh

Phát triển nóng hay lựa chọn bền vững?Phát triển nóng hay lựa chọn bền vững? Là chủ đề của chương trình: Mekong CEO Day 2019 do Hội doanh nhân tỉnh Long An (DNTLA) tổ chức vào chiều ngày 28/6 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply