Phạt Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam 30 triệu vì chậm báo cáo giao dịchKinh doanh

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam đã bán 25.000 cổ phiếu VGT, dẫn đến số lượng cổ phiếu giảm từ 70.000.000 cổ phiếu xuống 69.975.000 cổ phiếu.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply