Phạt một loạt cổ đông lớn của HVA, GKM, PXL mua “chui” cổ phiếuKinh doanh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây xử phạt 3 cá nhân vì báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply