Phát hiện mã độc phát tán qua email giả mạo Bộ Công anKinh doanh

Theo Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, mã độc “bắt cóc” dữ liệu GandCrab 5.2 đang được phát tán trong khu vực Đông Nam Á.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply