Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên, vốn điều lệ NCB lên hơn 4.000 tỷ đồngKinh doanh

NCB vừa công bố kết quả chào bán cổ phiếu đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2019, tỷ lệ phát hành cho cán bộ nhân viên chiếm gần 90%.
 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply