Phái sinh ‘nguội’ sau 4 ngày áp phí mớiKinh doanh

Phái sinh ‘nguội’ sau 4 ngày áp phí mớiThanh khoản hợp đồng tương lai giao dịch giảm 23%, sau khi biểu phí mới áp dụng trên thị trường phái sinh.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply