Phải chăng iPhone đã hết thời?Kinh doanh

Những dấu hiệu thiếu tích cực đến từ cả Apple và đối tác lắp ráp iPhone trong thời gian qua khiến câu hỏi quen thuộc lại một lần nữa được đặt ra: Phải chăng iPhone đã hết thời?
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply