PGD thông báo mua tòa nhà Gas TowerKinh doanh

PGD thông báo duyệt chủ trương mua tòa nhà GAS tower từ 2 doanh nghiệp dầu khí khác.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply