PGBank về HDBank, vì sao mãi chưa thành?Kinh doanh

PGBank về HDBank, vì sao mãi chưa thành?Câu chuyện sáp nhập PGBank vào HDBank đã kéo dài suốt hơn một năm nhưng đến nay chưa có kết quả.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply