PGBank họp đại hội bầu Ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới, việc sáp nhập với HDBank vẫn bỏ ngỏKinh doanh

Theo như kế hoạch đề ra, việc bàn giao, sáp nhập giữa hai nhà băng đáng ra đã được hoàn tất trong tháng 8/2018. 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply