PGBank bầu HĐQT nhiệm kỳ mới, chưa rõ tiến trình sáp nhập với HDBankKinh doanh

PGBank bầu HĐQT nhiệm kỳ mới, chưa rõ tiến trình sáp nhập với HDBankPGBank chuẩn bị bầu HĐQT nhiệm kỳ mới vào ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, dự kiến có 9 thành viên.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply