PCI vùng ĐBSCL đứng đầu trong 6 vùng kinh tế cả nước ​Kinh doanh

PCI vùng ĐBSCL đứng đầu trong 6 vùng kinh tế cả nước ​Kết quả PCI 2018, ĐBSCL tiếp tục là vùng được đánh giá cao nhất trong 6 vùng kinh tế của cả nước.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply