Ớt xiêm rừng đắt gấp 100 lần ớt thường vẫn hút kháchKinh doanh

Trong khi ớt đỏ bán với giá 3.000 đồng/kg mà vẫn không có người mua, ớt xiêm rừng mặc dù đắt gấp 100 lần nhưng vẫn hút khách.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply