Ông Trương Văn Phước về cố vấn cho VietbankKinh doanh

Ông Trương Văn Phước từng là Quyền Chủ tịch Uỷ bán Giám sát Tài chính quốc gia sẽ về làm cố vấn cho Vietbank từ ngày 08/4/2019.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply