Ông Trump vẫn muốn sớm gặp ông Tập để dừng chiến tranh thương mạiKinh doanh

Tổng thống Mỹ luôn khẳng định thỏa thuận chỉ có thể hoàn tất khi lãnh đạo hai nước gặp nhau.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply