Ông Trump dọa đánh thuế thêm 267 tỷ USD hàng Trung QuốcKinh doanh

Ông Trump muốn áp thuế 25% với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc như kế hoạch, đồng thời đánh thuế thêm với 267 tỷ USD hàng còn lại.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply