Ông Trump có trong tay lợi thế gì đàm phán thương mại với Trung Quốc?Kinh doanh

Ông Trump có trong tay lợi thế gì đàm phán thương mại với Trung Quốc?Trung Quốc cho rằng thuế quan đáp trả sẽ gây ra những áp lực chính trị cho tổng thống Mỹ. Nhưng họ đã lầm.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply