Ông Trần Vĩnh Tuyến thôi phụ trách mảng đô thịKinh doanh

Ông Trần Vĩnh Tuyến thôi phụ trách mảng đô thịPhó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến không còn phụ trách mảng đô thị, mà việc này do ông Võ Văn Hoan đảm nhận.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply