Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn thôi giữ chức Tổng giám đốc PVN?Kinh doanh

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn thôi giữ chức Tổng giám đốc PVN?Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chấp thuận cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) bổ nhiệm nhân sự thay thế chức danh Tổng giám đốc tập đoàn từ nguồn tại chỗ.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply