Ông Nguyễn Trùng Khánh được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịchKinh doanh

Ông Nguyễn Trùng Khánh được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịchÔng Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply