Ông Nguyễn Nam Long được bổ nhiệm Tổng Giám đốc VNPT-VinaPhoneKinh doanh

Ông Nguyễn Nam Long được bổ nhiệm Tổng Giám đốc VNPT-VinaPhoneNgày 8/4/2019, VNPT đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Nam Long, Tổng Giám đốc VNPT-Net giữ chức vụ Tổng Giám đốc VNPT-VinaPhone.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply