Ông Lê Văn Vọng thoái sạch vốn khỏi Tập đoàn Lã VọngKinh doanh

Người thay ông Lê Văn Vọng đại diện pháp luật cho Tập đoàn Lã Vọng hiện nay là ông Đỗ Minh Đàm, chức vụ Tổng giám đốc.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply