Ông Lê Mạnh Hùng không còn là thành viên hội đồng quản trị ACVKinh doanh

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 với nội dung đáng chú ý là miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply