Ông Kim Jong-un coi chuyến thăm Việt Nam là “chương trình chính trị trọng đại”Kinh doanh

Chủ tịch Triều Tiên sẽ ghi lại chuyến thăm làm chương trình chính trị trọng đại theo di chúc của thế hệ đi trước.  
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply