Ông Dương Công Toàn lên làm Phó Chủ tịch LienVietPostBankKinh doanh

Ông Dương Công Toàn lên làm Phó Chủ tịch LienVietPostBankÔng Toàn đã thôi chức vụ Phó Tổng Giám đốc và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023).
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply