Ông Cao Hoài Thanh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Lotus CapitalKinh doanh

Ông Cao Hoài Thanh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Lotus CapitalNgày 03/12/2018, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen (Lotus Capital) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để kiện toàn các chức danh quản lý cao cấp. Theo đó, ông Cao Hoài Thanh (Henry Cao), Chủ tịch HĐQT được bổ nhiệm kiêm Tổng giám đốc công ty.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply