OGC tiếp tục “phản pháo” quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp của tòa ánKinh doanh

OGC cho biết đang thực hiện thủ tục yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự Quận Ba Đình làm rõ về chủ thể và nội dung thi hành về Quyết định Thi hành án chủ động “Cấm thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2018 của CTCP Tập đoàn Đại Dương cho đến khi có quyết định khác theo quy định của pháp luật”.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply