Ocean Group (OGC) tiếp tục đăng ký mua 6,8 triệu cổ phiếu OCHKinh doanh

Ocean Group (OGC) tiếp tục đăng ký mua 6,8 triệu cổ phiếu OCHTrước đó Ocean Group vừa mua thêm 2 triệu cổ phiếu OCH.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply