Ở đâu còn 'cò mồi', ở đó thủ tục vẫn 'hành' dânKinh doanh

Ở đâu còn 'cò mồi', ở đó thủ tục vẫn 'hành' dânTheo Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch Công ty TAT Law firm (Đoàn luật sư TP Hà Nội), ở đâu còn nạn “cò mồi” chứng tỏ thủ tục hành chính ở đó còn gây khó khăn, phiền hà cho người dân. Do vậy, lãnh đạo các đơn vị hành chính không thể nói thủ tục quá tốt, cán bộ làm tốt mà vẫn có…“cò mồi”.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply