Ồ ạt giao dịch chui, kiến nghị xử phạt nặngKinh doanh

Quý I/2018 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành 68 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 24 cá nhân, 44 tổ chức với tổng số tiền phạt khoảng 3,1 tỷ đồng. Mua bán chui chứng khoán, thao túng giá chứng khoán đang diễn ra phổ biến.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply