Nước sông Tô Lịch đen trở lại, xuất hiện cá chết trắng nổi lềnh bềnhKinh doanh

Nước sông Tô Lịch đen trở lại, xuất hiện cá chết trắng nổi lềnh bềnhTheo ghi nhận của PV Lao Động chiều 13.7, nước sông Tô Lịch đã chuyển màu đen trở lại sau khi trong xanh hơn nhờ được nhận 1 triệu m3 nước từ Hồ Tây. Khu vực sông gần nơi thí điểm xử lý môi trường ứng dụng công nghệ Nano có hiện tượng cá chết trắng dạt vào hai bên bờ.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply