Nước sạch Bắc Ninh chào sàn UpCOM với giá 10.000 đồng/cổ phiếuKinh doanh

Vốn điều lệ của Nước sạch Bắc Ninh đạt hơn 375 tỷ đồng, tương ứng với hơn 37,5 triệu cổ phiếu trong đó Nhà nước hiện vẫn nắm hơn 49% vốn.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply