NT2: Giá vốn hàng bán tăng khiến lợi nhuận gộp giảm 21% so với cùng kỳKinh doanh

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, NT2 có doanh thu bán hàng tăng 13% lên 4.029 tỷ đồng, nhưng giá vốn hàng bán tăng gần 10% khiến lợi nhuận gộp giảm 21% còn 624 tỷ đồng so với cùng kỳ 2017.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply