Nộp CV thành tích quá khủng, cô gái bị thất nghiệp không hiểu lý doKinh doanh

Nộp CV thành tích quá khủng, cô gái bị thất nghiệp không hiểu lý doĐi làm rồi mới thấy muôn kiểu lý do từ chối ứng viên. Năng lực kém chắc chắn không được nhưng người giỏi quá đôi khi cũng không nhận vào làm nốt.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply