"Nỗi thống khổ gần 20 năm ở La Ngà": Công ty Mauri bị đình chỉ, đào cống xác định ô nhiễmKinh doanh

Cơ quan chức năng đang đào hệ thống cống của Công ty Mauri lên để làm rõ, đồng thời công bố đình chỉ vô thời hạn với công ty này vì các vi phạm.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply